Bemanningsföretag Stockholm

Rätt personal på rätt plats

VÄLKOMMEN TILL OSS – BEMANNINGSFÖRETAG I STOCKHOLM INOM BYGG, TRANSPORT, LOGISTIK OCH LAGER

Vi har specialiserat oss på att hitta och förmedla kunnig, pålitlig och, inte minst, kompetent personal inom fyra specifika branscher – bygg, lager, logistik, och transport.


Vi är inte störst i Stockholm, men vår begränsade storlek gör att vi alltid har hundraprocentig kontroll över alla delar av vår verksamhet, vilket ger oss möjlighet att kvalitetssäkra jobben på alla nivåer. Vi ser till att de jobb vi förmedlar och den personal som kommer från oss är helt rätt för den önskade positionen och vi håller alltid en öppen kommunikation med såväl företag som personal för att tidigt upptäcka eventuella problem eller mindre tillfredsställande placeringar.

Viktigt med uppföljning

För att kunna hålla den höga nivå som vi har här är det viktigt att hela tiden följa upp alla placeringar och se att allting går som det ska. Det handlar om att se till att både företag och den personal som vi förmedlar är helt och hållet nöjda med det rådande arrangemanget samt att det finns en tydlig plan för den närmaste framtiden.

Ju mer trygg personalen känner sig, desto bättre möjligheter har de att leverera på en konstant hög nivå. Samma sak gäller för företagen som söker personal – ju mer de vet om personalen och ju bättre möjligheter de har att hålla en öppen kommunikation med dem och med oss som ditt bemanningsföretag i Stockholm, desto bättre möjlighet har de att erbjuda utmanande arbetsuppgifter som tar fram det bästa i personalens kompetens.

Vi ställer höga krav

Vi förstår att det är viktigt att, som ett framåtsträvande företag, ställa höga krav på såväl den administrativa personalen som på den personal som vi erbjuder till företag. Ett steg för att säkerställa hög kvalitet är att vi har en väl genomarbetad process där vi hittar lämplig personal till vår verksamhet. Här går vi genom allt från utbildning, samarbetsförmåga, utvecklingspotential och kompetensbredd för att kunna hitta en så bra match som möjligt.

bemanning

Vi ser gärna att ni som företag kommer med tydliga beskrivningar av vad ni förväntar er av oss i form av personalkompetens samt att ni är tydliga med att kommunicera om det föreligger speciella förutsättningar som påverkar arbetets karaktär. Inom lager, transport, bygg och logistik kan vi erbjuda full service och om ni har spceifika önskemål kan vi säkert ta fram en skräddarsydd lösning som passar just ert företag.

Bemanningsföretag i Stockholm med ett flexibelt synsätt

En annan nyckelfaktor för att kunna leverera på den nivå som vi gör, är att vi hela tiden är flexibla och anpassar oss efter företagens önskemål. Verksamheten är uppbyggd på en flexibel grund som ska gå lätt att anpassa efter såväl säsong som kundefterfrågan. Detta gör att vi kan ta fram skräddarsydda lösningar som är anpassade specifikt efter hur ert företag är upplagt. Vi förstår att man måste sätta sig in i hur respektive samarbetspartner arbetar och lägger mycket tid på att hitta bra sätt att integrera ny personal i existerande verksamheter. Ju mer vi vet om er som företag, desto bättre förutsättningar har vi att hitta bra personal som uppfyller alla era krav.

Vårt engagemang är hundraprocentigt

Här handlar det inte om några halvmesyrer. Vi förstår att man måste ge allt för att komma någonstans i den här branschen och när vi väljer att arbeta med ett företag kan ni försäkra er om att ni har vårt fullständiga engagemang. Vi bygger verksamheten på nöjda kunder!

Effektiv service när ni behöver den som bäst

På ett snabbt och effektivt sätt kan vi hjälpa er med att hitta personal även när tiden är knapp. Hör av er direkt till oss med era önskemål så ska vi göra vårt yttersta för att ta fram en effektiv lösning.

Personaluthyrning i Storstockholmsområdet med omnejd!