Bemanningsföretag Stockholm

Rätt personal på rätt plats

TJÄNSTER

BEMANNING OCH MYCKET MER

Även om vi främst är inriktade på att vara ett av Stockholms främsta bemmaningsföretag, finns det också andra områden som vi kan erbjuda vår expertis inom. I grunden handlar det om i stort sätt samma sak – nämligen att erbjuda personal som levererar högklassiga resultat inom de tjänsteområden som efterfrågas. Utöver bemanning handlar det främst om fastighetsskötsel, fuktbesiktning och radonsanering. Dock bör nämnas att fastighetsskötsel är ett brett område där vi kan erbjuda hjälp inom det mesta. Hör av er direkt till oss om ni har funderingar kring vad vi kan erbjuda.

Komplett skötsel av fastigheter

Vi kan erbjuda fullständing service inom såväl invändig som utvändig fastighetsskötsel. Det kan röra allt från att hålla rent och snyggt runt och inne i de olika fastigheterna, se till att allting fungerar som det ska samt ta hand om snöröjning.

fastigheter i Stockholm

Sanering av radondrabbade byggnader

Vi hjälper er med att sanera hålla nere radonnivån i byggnader där den överstiger den rekommenderade graden. Vi har god kunskap om olika metoder av radonsanering och arbetar effektivt för att göra byggnaden säker.

Fuktbesiktning

Vi kan även erbjuda tjänster inom fuktbesiktning där vi ser över byggnader för att upptäcka och om möjligt förebygga eventuella fuktskador.

Hör av dig om du har övriga frågor om vårt tjänsteutbud!