Bemanningsföretag Stockholm

Rätt personal på rätt plats

OM FÖRETAGET

VÄLKOMMEN TILL OSS

Innan vi bildade företaget år 2012 hade vi arbetat länge i bemmaningsbranschen och sakta men säkert byggt upp den nödvändiga erfarenheten som krävs för att stå på egna ben. Idag, fyra år senare, har bolaget växt sig starkt inom personalrekrytering och vi har drygt 60 anställda som hjälper oss att driva bemanningsverksamheten vidare samtidigt som vi utvecklas inom en rad övriga områden.

Även om vi till en viss del kan räknas som ett ungt företag finns det mycket erfarenhet bland våra anställda. Vår kunskap och erfarenhet har gjort att vi lätt hittar rätt kompetens för vårt bolag samt att vi kan dra nytta av den kompetensen på bästa möjliga sätt för att förbättra och utveckla den egna verksamheten. Det kan röra allt från personal- och kompetensutveckling till att hitta nya branscher eller tjänster att lägga till vårt breda utbud.

om företaget

Rätt val för ditt företag

Välj oss som din samarbetspartner när det kommer till bemanningsfrågor. Vi är experter på att hitta kompetent och pålitlig personal inom en rad olika branscher.

 

 

Vi är ett ungt och hungrigt bemanningsföretag som alltid levererar högklassig kompetens!